Udvikling af kernefortælling og -budskaber

“Helena er først og fremmest dygtig til at formidle kommunikation målrettet den enkelte virksomheds målgruppe.”

– Lind Capital Fondsmæglerselskab

Åben, nysgerrig, dygtig. Som mennesker sætter vi naturligt ord på hinanden, og det vi hver især repræsenterer og udstråler. De dygtigste virksomheder formår at kommunikere deres identitet, så det skaber interesse, relevans og engagement hos målgruppen.

Med den rigtige kernefortælling og strategi for at “leve” denne kan du opbygge et interessant og troværdigt brand, som sælger.

Hvad er mit bidrag?

Med afsæt i virksomhedssituationen finder jeg frem til de rigtige ord på din virksomheds identitet og budskaber og laver en strategi for, hvordan du implementerer disse i kommunikationen over for dine medarbejdere, kunder og andre målgrupper. 

Har du datagrundlaget på plads? 

For at fastsætte de rigtige ord og implementering heraf skal datagrundlaget være på plads. Dvs. vi skal have en klar forståelse af, hvordan du ønsker, at din virksomhed bliver betragtet, og hvordan markedet ser på virksomheden dags dato. Hvorvidt du har dette grundlag, fastsætter vi ved et indledende møde.

Sådan forløber et samarbejde

Et samarbejde med JNSN Kommunikation vil typisk bestå af følgende faser: 

  • Vi tager et indledende møde, hvor vi drøfter alle relevante forhold. Jeg stiller en masse spørgsmål for at forstå din virksomhed og kommunikationsudgangspunkt. 
  • Jeg udvikler herefter et brief, som beskriver processen for udvikling af din kernefortælling og -budskaber. Denne varierer alt efter dit udgangspunkt og din situation. Hvis der er behov for flere markedsdata, f.eks. fra dine online kanaler, samarbejder jeg med dygtige folk, der kan bidrage med dette. 
  • Ofte interviewer jeg relevante medarbejdere eller kunder som et led i at skabe et nødvendigt datagrundlag. I nogle sammenhænge giver det mening at holde en workshop, hvor input fra flere medarbejdere kommer i spil. 
  • Du får en rapport, som beskriver de ord, jeg mener, er relevante for jer samt strategi for, hvordan disse eksekveres med konkrete forslag til initiativer. 

Udviklingen af din virksomheds kernefortælling og -budskaber er første skridt på vejen til at skabe et brand, der sælger. 

Få lavet dine tekster af en professionel fagjournalist. Med lang uddannelse inden for kommunikation og journalistik og solid erfaring fra kommunikationsafdelinger ved jeg, hvordan storytelling skal gribes an i din virksomhed. 

Jeg har bl.a. løst opgaver for:

Referencer - JNSN Kommunikation

Skal vi i gang med at finde ordene, som sælger dit brand? Kontakt mig i dag.

PROFILBILLEDE